Thời kỳ cuối thế kỷ 20

09/10/2019
đầu thế kỷ 21
 Nền kinh tế Việt Nam đang  từng bước hội nhập và phát triển. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung và sự bùng nổ máy tính  cá nhân nói riêng. Đã hổ trợ công việc quá tốt, từ doanh nghiệp đến gia đình. Từ văn phòng đến bàn học,...
Tuy nhiên, những sự cố máy tính thì không phải ai cũng biết. Nhận ra được vấn đề trên mà ABM COMPUTER đã ra đời  vào đầu năm 2010. Với việc kinh doanh mua bán máy vi tính và Dịch vụ sửa chửa máy tính cho doanh nghiệp, cho hộ gia đình.  Nhu cầu của khách hàng ngày càng nhiều, buộc chúng tôi phải mở rộng thêm dịch vụ bảo trì hệ thống mạng , server, thiết bị chống trộm, camera quan sát,...


Hỗ trợ

HOT LINE : 0907 10 2545