SF Game Gen 6 Cấu hình 1

SF Game Gen 6 Cấu hình 1
Mã sản phẩm: SFG6
Đã xem: 1.949
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 


- Mainboard H110 Gaming chipset.
- CPU : Intel Core i3 - 6100 (3.7GHz /4Thread / 3Mb Cache)
- RAM: 8GB DDR4 Bus 2400
- SSD 120GB
- VGA : Nvidia Geforce GTX 1050  2GB
- Nguồn Acbel 350W công xuất thực.
- Monitor: HP  Led 20 INch HD ( 1600x900) 
- Keyboard , Mouse
- Bảo hành 12 tháng.
Mọi chi tiết liên hệ 0968 63 2545  - 0907 10 2545
  SF Game Gen 6 Cấu hình 2 

- Mainboard H110 gaming  chipset.
- CPU : Intel Core i5 - 6400 (3.3GHz /4Thread / 6Mb Cache)
- RAM: 8GB DDR4 Bus 2400.
- SSD 120GB
- VGA : Nvidia Geforce GTX 1050  2GB
- Nguồn Acbel 350W công xuất thực.
- Monitor: HP  Led 20 INch HD ( 1600x900) 
- Keyboard , Mouse
- Bảo hành 12 tháng.


 SF Game Gen 6 Cấu hình 2 

- Mainboard B250 Gaming  chipset.
- CPU : Intel Core i7 - 6700K (4.2GHz /4Thread / 8Mb Cache)
- RAM: 8GB DDR4 Bus 2400.
- SSD 120GB
- VGA : Nvidia Geforce GTX 1050  2GB
- Nguồn Acbel 350W công xuất thực.
- Monitor: HP  Led 20 INch HD ( 1600x900) 
- Keyboard , Mouse
- Bảo hành 12 tháng.